Fiets bespaart Utrecht 250 miljoen

Regeling voor (e-)fiets en e-scooter
8 maart 2017
BOVAG pleit voor herinvoering fiscaal voordeel bedrijfsfiets
8 maart 2017

Fiets bespaart Utrecht 250 miljoen

Fiets bespaart Utrecht 250 miljoen

Wethouder Lot van Hooijdonk fietst over het nieuwe fietspad in park Oosterspoorbaan

Onderzoeksbureau Decisio becijferde onlangs dat fietsgebruik Utrecht zo’n 250 miljoen oplevert. De VVD sprak onmiddellijk over een vooringenomen rapport dat helemaal naar de wensen van fietswethouder Lot van Hooijdonk is toegeschreven.

Jerry Goossens deed er in zijn AD-column ook wat schamper over, al meldde hij terloops wel dat iedereen dit natuurlijk al wist. Het is eigenlijk net als met vlees eten. Iedereen weet wel dat vlees eten louter nadelen heeft, behalve dan voor de slager, maar dat neemt niet weg dat ook ik uit gemakzucht, routine en omdat de kinderen het lekker vinden toch regelmatig vlees eet.

Zo is het ook met de auto. Hij kost veel geld, neemt veel ruimte in en tast het milieu aan. Maar als het regent en je moet buiten de stad Utrecht zijn, dan ben je blij dat hij voor de deur staat. Dan laat je het compacte, niet-vervuilende en gezonde vervoersmiddel in de schuur staan.

Het fietsgebruik in Utrecht is in de periode 2010-2015 toegenomen met maar liefst ruim 53 miljoen fietskilometers. Die extra kilometers komen volledig voort uit verminderd autogebruik , want ook het OV en de benenwagen hebben hun aandeel – zij het bescheiden – zien toenemen. In het totaal van de Utrechtse vervoersbewegingen is het aandeel van de auto dan ook gedaald van 35% naar ruim 32%. Je zou hieruit concluderen dat de tijd rijp is om alle ballen op de fiets te zetten, maar ja dan kennen we de politici niet. Die gaan alleen rennen als er concrete bedragen worden genoemd. En dus hangt Decisio er, net als de autolobby altijd doet, een prijskaartje aan: 250 miljoen euro winst. Ironisch genoeg trouwens wordt de hoogste winst – 170 miljoen – gehaald doordat het toegenomen fietsgebruik er voor zorgt dat de auto en het OV beter in staat zijn op tijd te arriveren.

Nu naast het boerenverstand ook de rekenmeesters hebben aangetoond welke baten de fiets heeft, wordt het tijd om door te pakken. Wetende dat de aanleg van 1 kilometer snelweg ongeveer 240 keer zo duur is als 1 kilometer fietssnelweg lijkt het budget geen probleem. Ik stel voor dat we de bomen rondom de A27 lekker laten staan en nu eerst de fietsknelpunten richting de Uithof en bij de Stadsschouwburg gaan aanpakken.

 

Comments are closed.